Statistical Records
Batting Statitics
M Inn NO 30/50/100s 4’s 6’s HS Ave S/R
4 4 1 1/2/0 22 11 98 227 75.67 168.15
4 4 1 1/2/0 19 5 76 174 58 158.18
3 3 0 0/2/0 19 3 65 125 41.67 176.06
4 4 3 0/1/0 16 4 60 116 116 184.13
5 Savant Premi MUMBAI ACES 4 4 1 1/1/0 11 2 55 100 33.33 166.67
6 Abhishek Verma MUMBAI ACES 4 3 1 2/0/0 1 6 47 91 45.5 126.39
7 Jay Bhanushali AHMEDABAD LIONS 3 3 1 2/0/0 15 0 47 88 44 129.41
8 Gulshan Nain AHMEDABAD LIONS 3 3 1 0/1/0 9 2 62 73 36.5 148.98
9 Ribbhu Mehra CHENNAI HOTSHOTS 4 4 0 1/0/0 10 1 42 70 17.5 127.27
10 Kunal Pant CHENNAI HOTSHOTS 4 3 1 2/0/0 5 4 33 67 33.5 139.58
11 Raja Bherwani MUMBAI ACES 4 3 0 0/0/0 3 0 21 49 16.33 104.26
12 Puneet Panjwani DELHI TITANS 3 3 0 0/0/0 7 2 29 47 15.67 138.24
13 Dakssh A Singh DELHI TITANS 3 3 0 1/0/0 3 3 43 45 15 121.62
14 Bakhhtyar Irani AHMEDABAD LIONS 3 1 0 1/0/0 5 0 33 33 33 89.19
15 Fahmaan Khan CHENNAI HOTSHOTS 4 3 0 0/0/0 1 3 23 31 10.33 193.75
16 Siddhart Bhardwaj DELHI TITANS 3 3 0 0/0/0 4 0 15 29 9.67 100
17 Vikramjeet Virk DELHI TITANS 3 2 0 0/0/0 2 1 11 21 10.5 140
18 Naman Shaw AHMEDABAD LIONS 3 2 0 0/0/0 2 0 10 17 8.5 121.43
19 Ajay Mehra AHMEDABAD LIONS 3 3 0 0/0/0 1 1 11 17 5.67 56.67
20 Shobit Attray DELHI TITANS 3 3 2 0/0/0 0 0 11 16 16 59.26
21 Varun Badola AHMEDABAD LIONS 3 1 0 0/0/0 1 0 14 14 14 82.35
22 Karan Wahi CHENNAI HOTSHOTS 4 4 0 0/0/0 1 0 5 12 3 40
23 Maitrik Thakkar AHMEDABAD LIONS 3 2 0 0/0/0 0 0 12 12 6 66.67
24 Arham Abbasi DELHI TITANS 3 2 1 0/0/0 0 0 11 11 11 64.71
25 Shabir Ahluwalia DELHI TITANS 3 1 0 0/0/0 1 0 10 10 10 100
26 Harshvardhan Deo AHMEDABAD LIONS 3 2 0 0/0/0 1 0 9 10 5 76.92
27 Rahuol Lohani MUMBAI ACES 4 2 2 0/0/0 0 0 9 9 n/a 112.5
28 Suyash Rai CHENNAI HOTSHOTS 4 1 1 0/0/0 1 0 8 8 n/a 133.33
29 Kabir Sadanand AHMEDABAD LIONS 3 1 0 0/0/0 0 1 8 8 8 200
30 Karan Ambardar MUMBAI ACES 4 2 1 0/0/0 0 0 5 7 7 70
31 Karan Jotwani CHENNAI HOTSHOTS 3 2 0 0/0/0 0 0 7 7 3.5 77.78
32 Sharad Kelkar MUMBAI ACES 4 3 1 0/0/0 0 0 3 5 2.5 55.56
33 Manav Gohil DELHI TITANS 3 1 0 0/0/0 0 0 5 5 5 62.5
34 Mayank Sharma DELHI TITANS 3 2 0 0/0/0 0 0 3 4 2 66.67
35 Raja Hassan DELHI TITANS 3 1 0 0/0/0 0 0 2 2 2 28.57
36 Chirag Sethi AHMEDABAD LIONS 3 2 2 0/0/0 0 0 2 2 n/a 40
37 Jatin Bhatia AHMEDABAD LIONS 3 1 0 0/0/0 0 0 2 2 2 33.33
38 Indraneil Sengupta DELHI TITANS 3 1 1 0/0/0 0 0 2 2 n/a 200
39 Kavit Dutt AHMEDABAD LIONS 3 1 0 0/0/0 0 0 1 1 1 33.33
40 Kashish Thakur CHENNAI HOTSHOTS 4 1 1 0/0/0 0 0 1 1 n/a 100